A A A

Lista Laureatów

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2018

Nagród nie przyznano.

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2017

Decyzją Jury Konkursu przyznano trzy równorzędne nagrody drugiego miejsca.

mgr Piotr Betka za pracę pt. „Kryzys w strefie euro 2007-2013 a polityka stabilizacyjna instytucji  europejskich”.

mgr Michał Górnik za pracę pt. „Wykorzystanie analizy danych w piłce nożnej na przykładzie predykcji wyników piłkarskich z pomocą uczenia maszynowego”.

mgr Patrycja Litwin za pracę pt. „Analiza jakościowa miejsc pracy w ekonomii kolaboratywnej. Studium przypadku wybranych platform”.

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2016

mgr Anna L. Cuda za pracę pt. „Strategia wdrażania innowacyjnych produktów na rynku samochodowym na przykładzie firmy Tesla Motors Inc „ napisaną pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Szalonki na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii;

mgr Karolina Kosowicz za pracę pt. „Strategie budowania przewagi konkurencyjnej na rynkach usług fitness oraz służących poprawie kondycji fizycznej” napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UE Bożeny Borkowskiej  w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jury Konkursu wyróżnienie przyznało mgr Martynie Żyle za pracę pt.” Teoria sygnalizacji w polityce dywidend na przykładzie spółek  notowanych na NewConnect” napisaną pod kierunkiem dr Marka Pauki w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2015

prace nie wpłynęły

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2014

Nagród nie przyznano z uwagi na fakt, iż nadesłane prace nie spełniały warunków zawartych w Regulaminie Konkursu.

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2013

Jury postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody drugiego miejsca.

mgr Dawidowi Maślance za pracę pt. "Wycena przedsiębiorstwa w procesie analizy fundamentalnej na podstawie firmy Wawel S.A.",

mgr Marcinowi Psarskiemu za pracę pt. "Rola handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym Chin".

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2012

Jury Konkursu im. prof. Wincentego Stysia w 2011 r. postanowiło przyznać:

I nagrodę mgr Ewelinie Jurek za pracę pt. "Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw"

wyróżnienie mgr Wojciechowi Parynie za pracę pt. "Obrona wolności, pokoju, kultury i postępu - Adam Heydel".

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w rok 2011

Jury Konkursu im. prof. Wincentego Stysia w 2011 r. postanowiło przyznać:

  1. a) dwie równorzędne II nagrody mgr Marcie Uchmanowicz za pracę pt.:„Efekty funkcjonowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” i mgr Beacie Sadowskiej za pracę pt.: „Czynniki determinujące rentowność przedsiębiorstw – ocena wpływu”,
  2. b) III nagrodę mgr Małgorzacie Musiał za pracę pt.: „Rachunkowość środków unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Wiązów”,
  3. c) wyróżnienie mgr Piotrowi Pankowi za pracę pt.: „Międzynarodowa emigracja zarobkowa na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2010:

Pierwsza nagroda - nie została przyznana

Druga nagroda mgr Marcin Nowik za pracę pt. "Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach 1991-2008".

Trzecia nagroda mgr Marta Kot za pracę pt. „Spin-off jako instrument wdrażania innowacji”.

Wyróżnienie mgr Anita Zakręt za pracę pt.:„Kultura narodowa, a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa”

Wyróżnienie mgr Marika Szymańska za pracę pt.: "Strategia biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR) na przykładzie firmy DB Schenker " .

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2009:

Pierwsza nagroda - nie została przyznana

Druga nagroda mgr Władysław Janiak za pracę pt. „Zarządzanie wiedzą na przykładzie Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.”.

Trzecia nagroda mgr Aleksandra Kmiećkowiak za pracę pt. „Doskonalenie systemów zarządzania jakością żywności w produkcji pieczywa na przykładzie działalności Spółdzielni AGRA w Święciechowie”

Wyróżnienie mgr Ireneusz Huszcza za pracę pt.: "Analiza i ocena kultury organizacyjnej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Otmuchowie”

Lista Laureatów w konkursie im. prof. Wincentego Stysia w roku 2008:

Pierwsza nagroda - nie została przyznana

Druga nagroda mgr Wioletta Kozłowska za pracę pt. "Stopień wirtualności, a efektywność przedsiębiorstw".

Trzecia nagroda mgr Anna Skowrońska-Szmer za pracę pt. "Możliwości wdrażania systemu zarządzania jakością wg wymogów normy PN-EN ISO 9001 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa".