A A A

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykład w cyklu „Spotkania w Domu Ekonomisty”, który wygłosi mgr Dawid Cherubin.
Wykład pt. „Wpływ geopolityki na zjawisko reshoringu” odbędzie się stacjonarnie w dniu 18.10.2023 roku (środa) o godz. 18:00 w siedzibie PTE O/Wrocław przy ul. Łaciarskiej 28 (wejście od ul. Nożowniczej), w sali nr 101.
Główne tezy wystąpienia:

1. Omówienie relacji Chiny-USA, które wpłynęły na zjawisko reshoringu po 2001 roku
2. Charakteryzacja offshoringu i reshoringu
3. Reshoring przed okresem pandemicznym i po okresie pandemicznym, najważniejsze trendy.

Magister Dawid Cherubin - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek managerski. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o kierunku ekonomicznym. Specjalizacja to geopolityka oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

 

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu w dniu 21.06.2023 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia nagród i dyplomów Laureatom XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku. Podziękowania złożono również promotorom nagrodzonych prac.


Spotkanie połączone było z wykładem dr Justyny Ziobrowskiej-Sztuczki nt. „Crowdfunding jako szansa na rozwój energii odnawialnej w Polsce”, który odbył się stacjonarnie oraz online.
Po zakończeniu wykładu dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka otrzymała od Prezesa PTE Oddziału we Wrocławiu dr Mikołaja Klimczaka certyfikat wygłoszenia wykładu.

Szanowni Państwo,

Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykład dr Jerzego Ładysza, wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. „Zastosowanie koncepcji pełnej wartości ekonomicznej przestrzeni w gospodarce przestrzennej”.

Wykład odbędzie się stacjonarnie, w dniu 24.05.2023 roku (środa) o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 (wejście od ul. Nożowniczej).


Link do streszczenia wykładu dr Jerzego Ładysza

Streszczenie wykładu dr Jerzego Ładysza

W dniu 24.05.2023 roku w ramach cyklicznych środowych spotkań, w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu odbył się wykład nt. „Zastosowanie koncepcji pełnej wartości ekonomicznej przestrzeni w gospodarce przestrzennej”, który wygłosił dr Jerzy Ładysz.


W spotkaniu wzięli udział członkowie PTE Oddział we Wrocławiu, między którymi wywiązała się dyskusja poświęcona tematyce wykładu.


Po zakończeniu wykładu Prezes PTE Oddziału we Wrocławiu dr Mikołaj Klimczak wręczył dr Jerzemu Ładyszowi certyfikat wygłoszenia wykładu.

Poniżej zamieszczamy link do prezentacji z wykładu dr inż. Jerzego Ładysza.
Załączony wykład objęty jest ochroną praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 roku.

Link do prezentacji z wykładu:

Prezentacja z wykładu dr inż. Jerzego Ładysza

 

 

 

W dniu 07.01.2022 roku, w trybie online odbył się wykład dr Urszuli Banaszczak-Soroki nt. „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.


Doktor Urszula Banaszczak-Soroka: adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-2001 dyrektor, a następnie prezes Domu Maklerskiego Banku Zachodniego SA.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie, którzy zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, nauczyciele, którzy przygotowali młodzież do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Głównym tematem wykładu było wejście spółki na rynek regulowany giełdowy.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.