A A A

Hasło przewodnie XXXVII OWE w roku szkolnym 2023/2024 to „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.
Zawody I stopnia (szkolne) XXXVII OWE odbyły się 08.11.2023 roku. W okręgu dolnośląskim do udziału w olimpiadzie zarejestrowało się 40 szkół, udział wzięło 424 uczestników.

Do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowało się 54 uczestników.
Poniżej link do listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXVII OWE:

https://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-i-stopnia-szkolne.html

 

W dniu 31.03.2023 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się część ustna zawodów centralnych XXXVI OWE. Hasło przewodnie Olimpiady „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ogłosił listę laureatów i finalistów XXXVI OWE.

Laureaci XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu dolnośląskiego:

30. miejsce – Tymoteusz Sawicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu

Finaliści XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu dolnośląskiego:

44. miejsce – Marcel Sokalski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu
57. miejsce – Antoni Dzida, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
72. miejsce – Vivien Rydz, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr V we Wrocławiu
73. miejsce – Wojciech Sobiński, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu
75.miejsce – Mateusz Karłowicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!
Pełna lista laureatów oraz finalistów XXXVI OWE wraz z wynikami dostępna jest na stronach:

http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/laureaci/laureaci-xxxvi-owe.pdf

http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/finalisci/finalisci-xxxvi-owe.pdf

W dniu 08 marca 2023 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zawody okręgowe XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt. ”W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy zawodów okręgowych, którzy uplasowali się w pierwszej dziesiątce, nauczyciele, członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz członkowie zarządu PTE Oddział we Wrocławiu.
Gościem spotkania był Pan Andrzej Łobodziński - ekspert w zakresie oceny firm pod kątem organizacji, przywództwa i zarządzania. Pan Andrzej Łobodziński posiada 30 lat doświadczenia biznesowego jako przedsiębiorca w budowaniu i zarządzaniu międzynarodową firmą oraz tworzeniu marek dla młodego pokolenia. 10 lat badań jakości organizacji firm z Polski, Hongkongu, Chin i Rosji. 7 lat działalności jako inwestor finansowy. (Andrzej Łobodziński – Akademia Biznesu AKME).

W dniu 24.03.2023 roku w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu odbyła się część pisemna zawodów centralnych (III etap) XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów centralnych XXXVI OWE w okręgu dolnośląskim zakwalifikowało się 6 uczestników.
Po części pisemnej osoby z najwyższą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do części ustnej zawodów centralnych, które odbędą się w dniu 31.03.2023 roku w Warszawie.

Uczestnicy części pisemnej zawodów centralnych XXXVI OWE w okręgu dolnośląskim Członkowie KO OWE we Wrocławiu. Od lewej: dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, dr Wioletta Nowak, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, dr Mikołaj Klimczak

 

W dniu 25.03.2023 roku Komitet Główny OWE opublikował protokół z części pisemnej zawodów III stopnia (centralnych) XXXVI OWE.

Do części ustnej zawodów centralnych XXXVI OWE z okręgu dolnośląskiego zakwalifikowało się dwóch uczestników:

Tymoteusz Sawicz z Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu - 65 pkt

Marcel Sokalski z Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu - 62 pkt

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !!

Link do protokołu z części pisemnej zawodów III stopnia (centralnych) XXXVI OWE

https://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-iii-stopnia-centralne.html

 

 

 

W dniu 06.02.2023 roku Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zatwierdził listę uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami uzyskanymi w zawodach okręgowych.
Do zawodów III stopnia (centralnych) zakwalifikowało się 6 uczestników z okręgu dolnośląskiego.
Listę osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXXVI OWE wraz z wynikami oraz wyniki uzyskane przez wszystkich uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można sprawdzić pod linkiem:

https://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-ii-stopnia-okregowe.html