A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych podjęła uchwałę o przyznaniu dwóch równorzędnych WYRÓŻNIEŃ dla:

• Pani Sylwii Cieślik za pracę pt. "Zastosowanie struktury Variable Interest Entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych", której promotorem jest dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

• Pana Przemysława Kocha za pracę pt. "Wybory parlamentarne w Polsce w XXI wieku w świetle Ekonomicznej teorii demokracji Anthony’ego Downsa", której promotorem jest dr Jakub Sukiennik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów.

GRATULUJEMY !!!