A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że po recenzjach niezależnych recenzentów i wnikliwej analizie ich opinii, decyzją Jury Konkursu w składzie:
Przewodniczący Jury prof. dr hab. Andrzej Matysiak
Członkowie Jury: prof. dr hab. Bożena Klimczak, dr Mikołaj Klimczak, dr Teresa Mittelstaedt, dr Izabela Kurtyka-Marcak,
postanowiono jak poniżej:


Wyniki II Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych.
Decyzją Jury Konkursu nie przyznano I i II miejsca.
Wyróżnienie przyznano Panu Robertowi Paszkiewiczowi za pracę pt. „Społeczno-ekonomiczne aspekty sharing economy”, której promotorem jest dr Edyta Paczka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

GRATULUJEMY !!!