A A A

W związku z obchodami Dnia Statystyki Polskiej (przypadającego na 9 marca), które mają na celu promocję i popularyzację statystyki jako nauki i statystyki publicznej, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu, w dniu 20.03.2024 roku odbył się wykład nt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej. Innowacje statystyczne”.

Wykład wygłosiły:
mgr inż. Halina Woźniak, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
oraz
dr Elżbieta Stańczyk, główny specjalista i ekspert Urzędu Statystycznego, adiunkt w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


W wykładzie wzięli udział członkowie PTE, pracownicy Urzędu Statystycznego, uczestnicy zawodów okręgowych XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy uplasowali się w pierwszej siódemce oraz ich nauczyciele.
Podczas spotkania odbyło się również uroczyste podsumowanie zawodów okręgowych XXXVII OWE. Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w okręgu dolnośląskim wręczono dyplomy oraz nagrody, natomiast nauczycielom wręczono podziękowania za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie.